Search
Close this search box.

PILJENA GRAĐA

PILJENA GRAĐA

VRSTA DRVA KLASA DEBLJINA (MM) DUŽINA (MM)
Jela / Smreka Suha, okrajčena, ČPČ II 25 / 48 3000 / 4000
Jela / Smreka Suha, okrajčena II/II 25 / 48 3000 / 4000
Jela / Smreka Grede 200 x 200 5000
Jela / Smreka Gredice 100 x 100 / 100 x 120 4000
Jela / Smreka Letve / Štafle 50 x 30 / 50 x 40 / 80 x 50 4000
Jela / Smreka Ljepljeni troslojni profili 86 x 72 600 - 3000
Ariš - Europski Suha, okrajčena 25 / 50 / 80 4000 - 5000
Ariš - Sibirski Neokrajčen, ČPČ II 25 / 50 / 80 4000 - 5000
Bukva parena I/III - Neokrajčena 25 / 50 / 80 2100 +
Jasen I / III - Suha, neokrajčena 25 / 50 2100 +
Lipa I / II - Suha, neokrajčena 25 / 50 / 80 2100 +
Sapeli Suha, neokrajčena 50 / 80 2500 /3000 / 3800
Iroko Suha, neokrajčena 50 / 80 2500 / 3000 / 3800
Scroll to Top